1926 yılında Konya'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra girdiği Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 24 Şubat 1954'te doktora düzeyinde tamamladı. Öğrenciliğinde okul dışında Michelucci, içinde ise Detti ve Ricci ile yakınlık kurdu. Değişik yayınlarda düşün yaşamına katkıda bulundu. Şevki Vanlı, çalışmalarından ötürü Mimarlar Odası tarafından ödüllendirilen ilk mimarlardan oldu. 1950'li yıllarda Forum dergisinde yazmaya başladı, elli yılda yüzlerce kısa yazı ve beş kitap yayımladı. 1969-1975 yılları arasında Türkiye'deki ilk uydu-kent denemesi olan OR-AN'ı başlattı. 1977'de Yaprak yayınları tarafından "Proje Uygulama- Mimarlık Çalışmaları" kitabı, 2002'de Mimarlar Derneği 1927 tarafından "Düşünceler ve Tasarımlar" kitabı yayımlandı. 1986'da, mimarlık eğitiminin okul sonrası süregittiği inancına hizmet amacıyla kendi adına bir Mimarlık Vakfı kurdu. Yayınlara başladı. 2006'da "Mimariden Konuşmak, Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış" kitabını yayımladı. Şevki Vanlı 1954'den beri uygulamacı Mimar olarak çalışmış ve 100'ü aşkın çeşitli uygulanmış projesi vardır.

KURUCU ŞEVKİ VANLI 1926-2008