ŞEVKİ VANLI MİMARLIK VAKFI

ŞEVKİ VANLI MİMARLIK VAKFI

YAYINLAR

MİMARLIK ÜZERİNE ON KİTAP
Vitruvius 
Çeviri : Pof. Dr. Suna Güven, 
ODTÜ Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi
Önsöz : Albert A. Howard
Yayın Evi :Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ocak 2005 (4. Baskı)
ISBN : 975-7722-03-0

Boyut: 15,5x22cm

Sayfa: 222

Kağıt: 90gr 1.hamur

Kapak: Karton

"Mimarlık ve mühendislik konusunda klasik çağdan zamanımıza gelebilen tek bilimsel eser Vitruvius'un De Architectura'sıdır. On kitaptan, daha doğrusu on bölümden oluşan bu çalıþmanın en önemli özelliği kendisinden önce yazılmış fakat kaybolmuş birçok Yunan ve birkaç Roma teorik ve teknik yayınlarının bir nevi özeti olması; ayrıca zamanın yapı geleneklerini Vitruvius'un kendi deneyimleriyle de bütünleştirerek bir bilgi oluşturmasıdır."
 

 

Fikret K. Yeğül
Mimarlık Tarihi Profesörü 
Üniversity of California Santa Barbara 

MİMARİ ELEŞTİRİ YAZILARI
Alan Colquhoun
Çeviri : Prof Dr. Ali Cengizkan,

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Bilim Editörü ve Önsöz : Prof. Dr. Sibel Bozdoğan
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : 2005
ISBN : 975-7722-00-6

Boyut: 15,5x22cm

Sayfa: 204

Kağıt: 90gr 1.hamur

Kapak: Karton

"Kanımca, Alan Colquhoun'un bu kitaptaki yazıları, Türkiye'deki mimarlık camiası için herþeyden önce yukarýdaki bağlamda kültürel bir önem taşımaktadır. Kendisi de bir uygulamacı mimar, eğitimci ve kuramcı olan Colquhoun, mimarlıkta düşünme, eleştirme ve yazı yazmanın, tasarım yapma ve uygulama ile nasıl iç içe olup, nasıl birbirini beslediğini bu yazılarda yetkin bir biçimde göstermekte, mimarlığın sadece teknik/mesleki bir meseleye indirgenmesini şiddetle reddetmektedir."

 


Prof. Dr. Sibel Bozdoðan