Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, mimarlık kültürünü Türkiye'nin ulusal platformunda ve meslek topluluğunda sürekli gündemde tutup, değerlendirmek; mimarlığımızın düşünsel yapısını ve yapı sanatını geliştirmek için araştırma, eğitim ve uygulama konularındaki çalışmaları desteklemek, ödüllendirmek; mimarlık konularında alternatif yaklaşımlar (düşünce, yöntem ve yapılar) üreterek ortamı değiştirici katkıda bulunmak; ülkemizdeki mimarlık kişiliklerinin ortaya çıkabilmesi için yönlendirici ve seçiçi çalışmalar yapmak; uluslararası mimarlık kültür birikiminin Türkiye'de anlaşılarak tartışılması,ulusal birikimimizle beraber değerlendirilmesine katkıda bulunmak; bu konularda yapılan çalışmaları ve sonuçlarını yayın yoluyla en geniş çevreye duyurmak, uygulamaya dönüştürmek ve eğitim yoluyla öğretileştirmek amacındadır.